13.10.16 г.

от един момент

нататък
всеки град
носи името
на мъж ...
дори това
да е
Венеция.

Елена Такева
13.10.2016

12.10.16 г.

когато ми липсваш:

Не съм гладна
... Обичам те!

12.10.2016