28.09.16 г.

Dirty Mind

Каза ми полушеговито:
- Винаги си права!
"Това трябва да се промени скоро."
- отвърнах на ум.

24.09.2016

Няма коментари:

Публикуване на коментар