30.09.16 г.

Лято

Да ми държи ръката
и когато забравя
да помръдне пръстите си
само малко,
Колкото да знам.
*
Да му държа ръката
и когато забрави
да помръдна пръстите си
само малко.
Колкото да знае.
*
Лято
Да си държим ръцете!

Елена Такева
30.09.2016

28.09.16 г.

По пътя

Отпивам от кафето
и се опитвам да си спомня
изражението ти от онзи ден,
някъде по пътищата
между Словения и Хърватия,
в който поисках да ми поръчаш
точно същото
като твоето кафе.
Всъщност исках да изпия него
или още по-точно теб,
но нямах смелост да ти кажа.

Гледах профила ти,
очертанията на устните
под наболата ти брада
и докато колелата на автомобила
неотклонно ни приближаваха
към онзи момент, от който вече
няма да смееш да държиш ръката ми,
да усещаш пулса ми,
нито дори допира на пръстите ми
... поех дълбоко въздух
и се потопих!

28.09.2016

Dirty Mind

Каза ми полушеговито:
- Винаги си права!
"Това трябва да се промени скоро."
- отвърнах на ум.

24.09.2016

24.09.16 г.

у дома


в първия ден
от есента
постилах
одеялото
с което
застилах
леглото
в Италия
и те чаках

22.09.2016

In Love/ Влюбване

I easily fall in love
the way a breeze
gently blows dandelions
putting their parachutes
on the wing,
putting me
on the wing
to you.

Elena Takeva
Translated into English by: Zlatna Kostova
*
Влюбвам се с лекотата,
с която вятърът
духва глухарчето
и цветчетата му политат
в пространството,
а аз към теб.

Елена Такева
22.09.2016

***

сега знам
понякога ме ядосваш
само за да погледаш
сърдитите ми устни

23.09.2016