18.02.12 г.

Влиянието на пеперудите върху хаотичните състояния на душата ни

Според известната пословица: "Когато в дъждовните гори на Амазония една пеперуда размаха крилца - тя предизвиква ураган в Мексико". Дали наистина можем да разчитаме на пеперудите?
Какво прави пеперудата? Измества една точка във фазовото пространство, което представя метеорологичното време. Да допуснем, че тази точка лежи на един многомерен атрактор (от англ. to attract – притеглям –абе знаем ги ние тези атрактори!!!) – геометрична структура, характеризираща поведението във фазовото пространство в продължение на дълго време - малък размах на пеперудата може да отдели точка от атрактора само за много кратко време, след което бързо се връща на същия атрактор в да кажем, близка, съседна точка B. Траекторията на отклонение A и B е експоненциална, но тъй като лежат на един атрактор, те генерират подобно поведение във времето.
Пеперудите сами не предизвикват ураганите (причините за тях са по-глобални), но могат да повлияят "леко" на това, кога точно ще се случат. J
Следете пеперудите, които прелитат през живота Ви…Те вещаят бури - по-силни или по-слаби !
Смисъла се крие в това, че всъщност ние всички сме свързани един с друг и нашето поведение неволно повлиява другите. Това стига ли ни, за да осъзнаем колко ценна е добротата?!?
Защо винаги се връщам към добрата стара Математика, когато искам да обясня емоционалното си състояние ?!? А в случая дори намесвам и Теорията на хаоса! Нима в един момент душевността ми достига хаоса … от чувства? Но всъщност теорията доказва несъществуването на  понятието „хаос” в общоприетия смисъл. Тъй като се приема, че хаосът е противоположност на идеалния ред, следователно  всяка модификация, различна от идеалния ред, е отчасти хаос и отчасти ред. Всяка неизвестна подредба на една аритметична  прогресия може да се нарече хаос, а всяка вече известна се нарича ред. При произволна подредба на прогресията е невъзможно да се постигне хаос, тъй като въпросният начин на подреждане е вече известен, което прави тази подредба (според Теорията) ред. С това учените доказват летливостта на понятието "хаос", тъй като ако се даде нагледен пример за хаос, той моментално изчезва. Следователно , ако никое непознато до момента чувство не ни застига няма опасност да се страхуваме, че ни обхваща хаоса на непредвидимото.
А от един момент нататък всички чувства вече са изпитани с по-голям или по-малък интензитет т.е. познати т.е. няма причина за пораждане на хаос.
Или разликата в интензивността на чувствата всеки път, ги прави непознаваеми и следователно хвърлящи ни в хаоса?!?

18.02.2012
Елена Такева

Няма коментари:

Публикуване на коментар