7.12.11 г.

Докато чакам да се случи

Думи по белия лист
Следи от нас
Отпечтъци на събития
Прах от  целувки
Вече били...
Гледах те –
Безтегловен...
Имаше ли ни
Сън ли беше
Питам се
Ти мълчиш
Тайните имат
Причини
Да бъдат тайни 

15.07.2011г
Елена Такева

Няма коментари:

Публикуване на коментар