22.09.11 г.

АКО...

Ако искаш да ме обичаш
ще ми отнемеш думите...
За това остави ме скитаща
- ще имаш подаръци стихове,
които ще разопаковаш вечер
сред падащи звезди и лилави бури.

04.02.2011
Елена Такева

Няма коментари:

Публикуване на коментар