22.09.11 г.

ЗНАМЕНИЕ

Беше предчувствие!
Беше усещане!
Беше пробуждане!
Беше живот!

Беше безвремие!
Беше обвързване!
Беше нечувано!
Просто ЛЮБОВ!

1986

Няма коментари:

Публикуване на коментар