20.09.11 г.

Предопределение II

Дните ни приласкават в сенките си
и само на слънце можем да видим,
че времето се изнизва несмутено!
Носталгично есента ни припомня нашата смъртност,
която ревниво сме забравили в мислите си...за утре.
Отронват се думи и чувства, стаяват се шепоти.
Умират слънчогледите.
Наесен.21.09.2011
Елена Такева

Няма коментари:

Публикуване на коментар